Kontakt

admin | 03-01-2014

Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji Miejskiej w Koszalinie

Adres korespondencyjny:

75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 9, pokój 300


Większy widok mapy

E-mail:

smkm.koszalin@gmail.com

Numer KRS:

0000496270

Numer NIP:

6692520812

Numer REGON:

321479037

Numer Konta Bankowego:

 BANK BGŻ S.A

13 2030 0045 1110 0000 0331 0190